Легализация и заверка ОТ и ЗА чужбина

Легализация на документ Ви е необходима, когато документът трябва да бъде представен пред държавен или общински орган, нотариус и някои частни стопански и нестопански организации в България (ако документът е чуждестранен) или в чужбина (ако е издаден в България) Процедурите са различни за легализация на документ, издаден от български орган, и чуждестранен документ.

Ние изъвършваме заверка на документи във всички държавни институции и посолства. Документите, предназначени за легализация в чужбина и в България, се издават в съответствие със специфичните изисквания, регламентирани в двустранните спогодби между държавите и Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа на дирекция "Консулски отношения" към МВнР.

Списък с институциите, в които заверяваме български документи

Препоръчваме Ви преди да пристъпите към легализация на документи да се консултирате с нас.